Zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Prof. dr hab. Jacek Bomba

Specjalista psychiatria, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ CM). Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
Zainteresowania badawcze: psychopatologia dorastania i depresja młodzieńcza.
Autor publikacji naukowych dotyczących psychopatologii dorastania, depresji młodzieńczej, psychoterapii, podejścia integracyjnego w psychiatrii, rozwoju seksualnego, etyki i praw człowieka w psychiatrii. M.in. autor i współautor książek „Rozwój a zdrowie psychiczne” w Domowym Poradniku Medycznym PZWL pod red Kazmierza Janickiego, z Dorotą Terakowską: „Być Rodziną”, WL, z Katarzyną Janowską: „Kim jesteśmy, czyli o seksie”, WL, tłumacz książki Kennetha Clarka „Akt. Studium idealnej formy” na język polski.
Współzałożyciel i prezes Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków, członek Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Współzałożyciel Polsko – Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego i jego aktualny przewodniczący.
Prowadzi dydaktykę przed i podyplomową z psychiatrii i psychoterapii. Współautor, razem z mgr Kazimierzem Bierzyńskiem, szkolenia dla przyszłych superwizorów psychoterapii, połączonego z oceną ich kompetencji.

Dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Adiunkt habilitowany w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, UJ CM, profesor nadzwyczajny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie.
Zainteresowania badawcze: psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej, problematyka gender
Autorka i współautorka ponad 120 publikacji, w tym prac monograficznych: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej (redaktor wspólnie z G. Iniewiczem), Terapia Rodzin a perspektywa feministyczna (redaktor wspólnie z B. de Barbaro), Ewolucja myślenia systemowego (redaktor wspólnie z L. Górniakiem).
Członkini międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Association i European Family Therapy Association, organizatorka wielu konferencji naukowych, współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i jej aktualna przewodnicząca, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid,
Kierowniczka szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin oraz podstawowych umiejętności terapeutycznych dla lekarzy, psychologów, pedagogów, asystentów społecznych. Współautorka i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

mgr Wanda Szaszkiewicz

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Konsultant wojewódzki w zakresie psychologii klinicznej. Terapeuta rodzinny Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha. Kieruje Centrum Psychoterapii s.c. w Krakowie.
Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, terapia rodzin, osoba psychoterapeuty, problematyka przemocy fizycznej i seksualnej
Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, problematyki przemocy i wykorzystania seksualnego, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, superwizje indywidualne i grupowe oraz zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SP PTP „Psychoterapia”. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

mgr Małgorzata Wolska

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Redaktorka kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP.
Zainteresowania: psychoterapia, terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży, problematyka zaburzeń odżywiania się. Autorka oraz współautorka publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się.
Koordynuje szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Współpracuje z różnymi ośrodkami prowadzącymi szkolenia całościowe, przeznaczone dla kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty; prowadzi zajęcia teoretyczne i superwizje. Były skarbnik w Zarządzie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i współorganizatorka wielu konferencji naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

mgr Roma Ulasińska

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.
Członkini Zarządu Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid.
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych dziedziny psychoterapii dzieci, Młodzieży, Rodzin oraz problematyki zaburzeń odżywiania, problematyki adopcji.
Członkini krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Pracuje także jako trener i konsultant zarządzania oraz zajmuje się diagnozą potencjału pracowników. Brała udział w wielu szkoleniach i stażach w kraju i za granicą.

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog, specjalista psycholog kliniczny,certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.
Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia „Siemacha”, członek Zarządu Stowarzyszenia „Siemacha”. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin, w tym rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą, a także prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prowadzeniu grup Balinta oraz warsztatów i treningów. Posiada rekomendacje do szkolenia psychologów, pedagogów i nauczycieli wydane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Odbył staże szkolenia i szkolenia w licznych placówkach polskich i zagranicznych. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

dr n. hum. Grzegorz Iniewicz

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako psychoterapeuta w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.
Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej, psychoterapii, w tym dla studentów angielskojęzycznych. Członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Pedagog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 (szkoła szpitalna). Członkini Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Superwizorka Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łańcucie oraz Krakowskich Instytutów Psychoterapii. Superwizorka pedagogów i psychologów pracujących w Dziennych Ośrodkach Socjoterapii oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka (w ramach Stowarzyszenia „U Siemachy”) i Zespołu Ośrodka dla ofiar przemocy. Prowadzi seminaria i wykłady z zakresu psychiatrii i psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin na studiach podyplomowych CMKP UJ w zakresie podstaw oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym.
Udział w programach naukowych: Epidemiologiczne badanie depresji u dzieci i adolescentów w Krakowie; Program Judaica – Psychospołeczny wpływ Holocaustu na ocalonych pochodzenia żydowskiego; Epidemiologiczne badania zaburzeń odżywiania u młodzieży w Krakowie. Aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.

Dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Association for Psychotherapy. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, w Zespole Leczenia Domowego. Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii O/I Stowarzyszenia „Siemacha”, pełni także nadzór merytoryczny nad Centrum Psychoterapii Rodzin w Radomiu. W przeszłości współtworzył i kierował dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.
Autor prac z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, psychiatrii posttraumatycznej. Prowadzi szkolenia przed i podyplomowe z zakresu psychiatrii, psychoterapii oraz pracy z klientem dziecięco-młodzieżowym.

Zespół Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrii Dorosłych

Lek med. Piotr Drozdowski

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, ordynator Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry Psychiatrii Dorosłych UJ CM, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz superwizji.
Autor publikacji dotyczących problematyki nerwic i zaburzeń osobowości oraz psychoterapii.
kierownik całościowego szklenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowanego przez Naukową Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzi szkolenia przed i podyplomowe z zakresu psychiatrii dorosłych i psychoterapii.

Lek med. Adam Curyło

lek. med. Adam Curyło – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Jedzenia Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM; posiada wieloletnie doświadczanie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz superwizji.
Autor publikacji dotyczących problematyk nerwic i zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania.
Prowadzi szkolenia przed i podyplomowe z zakresu psychiatrii dorosłych i psychoterapii.

Mgr Teresa Żuchowicz

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapie indywidualna i grupową w Oddziale Leczenia Zaburzeń Jedzenia Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM.
Autorka publikacji dotyczących problematyk nerwic i zaburzeń osobowości.
Prowadzi szkolenia z zakresu psychiatrii dorosłych, psychoterapii, zaburzeń osobowości, między innymi w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im J.J. Haubenstocków. Posiada wieloletnie doświadczanie w pracy psychoterapeutycznej i superwizyjnej.

Dr n. med. Joanna Dziasek

Specjalistka psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM.Prowadzi dydaktykę przedyplomową i podyplomowe szkolenia z psychoterapii

Katarzyna Uberna

Pracuje jako psychoterapeuta od 20 lat w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła licencjat z pielęgniarstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentami z rozpoznaniem nerwic i zaburzeń osobowości.

Mgr Agata Michalec

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania w podejściu psychodynamicznym.

Osoby współpracujące

mgr Magdalena Sariusz-Skąpska

Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Superwizorka–dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, certyfikowana psychoterapeutka Poznawczo-Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), akredytowana terapeutka The British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) w Wielkiej Brytanii, posiada certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Długoletni pracownik Oddziału Leczenia Depresji Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie, współtwórca i superwizor Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSNA w Krakowie.
Zainteresowania: terapia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), praca z traumą i specjalistyczna terapia zespołu stresu pourazowego, zaburzenia osobowości.

mgr Zofia Pierzchała

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy, EAGT – European Association for Gestalt Therapy, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ITG-PSPP – Instytutu Terapii Gestalt – krakowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, superwizorka psychoterapii i treningu psychologicznego PTP, ITG-PSPP, trenerka treningu psychologicznego (PTP, ITG-PSPP). Współtworzyła Instytut Terapii Gestalt (1989-2001), a następnie w 2001 r. utworzyła Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, którego jest dyrektorem.
Od wielu lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest nauczycielem zawodu i superwizorem treningu psychologicznego i psychoterapii.

Dr n. med. Mariusz Furgał

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin.
Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i rodzinna, badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami zaburzeń psychosomatycznych. Autor programów badawczych i wielu publikacji z tego obszaru.
Sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Prowadzi dydaktykę przeddyplomową z psychiatrii, szkolenia z zakresu psychoterapii na całościowych podyplomowych szkoleniach atestowanych przez SNP PTP i SNTR PTP oraz kursy dla lekarzy rodzinnych.

Mgr Kazimierz Bierzyński

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Psychoterapia”, redaktor naczelny „Psychoterapii”, członek Komitetu Redakcyjno – Wydawniczego PTP. Od wielu lat członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii a także przez jedną kadencję przewodniczący SNP PTP.
Autor i współautor wielu publikacji dotyczących problematyki psychoterapii i badań nad procesem psychoterapii. Jego zainteresowania to dialog psychoterapeutyczny, psychoterapia dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.
Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii na całościowych podyplomowych szkoleniach atestowanych przez SNP PTP i SNTR PTP, superwizje indywidualne, grupowe oraz szkolenia w zakresie superwizji superwizji a także zajęcia w CMKP UJ dla specjalizujących się z psychiatrii i psychologii klinicznej. Współautor, razem z Prof. dr hab. med. Jackiem Bombą, szkolenia dla przyszłych superwizorów psychoterapii, połączonego z oceną ich kompetencji,
Współzałożyciel Psychodrama Institut fur Europa, pierwszy przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej Psychodrama, z której powstał Polski Instytut Psychodramy. Współzałożyciel Polsko – Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego i członek Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.