Psychoterapia Certyfikat

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoszenia on-line: KWIECIEŃ 2019

Aktualności w skrócie

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Osoby zainteresowane problematyką zaburzeń odżywania z zadowoleniem powinny przyjąć ukazanie się dwóch pozycji, wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które podejmują […]

więcej »

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Uwaga! Poniższy formularz prosimy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia na „Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne” przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zgłoszenia na inne, organizowane przez nas warsztaty, kursy, konferencje zbierane są za pomocą formularzy znajdujących się na podstronach opisujących dane wydarzenie.

Szanowni Państwo! W zawiązku z wyczerpaniem się limitu miejsc, informujemy, iż możliwość przesyłania zgłoszeń na „Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne” edycja grudzień 2018 została wyłączona.
Następne szkolenie: listopad 2019, zgłoszenia on-line kwiecień 2019.

Imię i nazwisko /pole wymagane/

Stopień naukowy /pole wymagane/

Dokładny adres zamieszkania /pole wymagane/

Adress do korespondencji /pole wymagane/

Numer telefonu /pole wymagane/

Email /pole wymagane/

Wykształcenie /pole wymagane/

Zawód /pole wymagane/

Odbyte szkolenia
/w zakresie psychologii klinicznej, psychiatrii, psychoterapii, pomocy psychologicznej, terapii uzależnień, itp./

Staż pracy i miejsca pracy

Aktualne miejsce pracy i adres instytucji

Wykonywane czynności w miejscu pracy

Zainteresowania zawodowe

Powody, dla ktorych wybieram to szkolenie

Na kogo ma być wystawiony rachunek
/jeśli na instytucje lub własną firmę, proszę podać pełną nazwę instytucji/firmy, jej adres oraz NIP/