Psychoterapia Certyfikat

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoszenia on-line: KWIECIEŃ 2019

Aktualności w skrócie

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Osoby zainteresowane problematyką zaburzeń odżywania z zadowoleniem powinny przyjąć ukazanie się dwóch pozycji, wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które podejmują […]

więcej »

Warsztat

Warsztat „Mentalizowanie przemocy w rodzinie.Terapeutyczne interwencje wobec rodzin z grupy wysokiego ryzyka”

Szanowni Państwo!

W imieniu Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej i Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM w Krakowie gorąco zapraszam do udziału w jednodniowym warsztacie profesora Ei Asena, znakomitego brytyjskiego psychoterapeuty i klinicysty, którego tematem będzie Mentalizowanie przemocy w rodzinie i foromułowanie interwencji psychoterapeutycznych wobec rodzin zagrożonych stosowaniem przemocy w relacjach. Warsztat odbędzie się w Krakowie w dniu 10 grudnia 2016 roku w godz. od 10.00 do 16.00.

Profesor Eia Asen jest wykładowcą w University College London aktualnie współpracującym z Anna Freud Center, konsultantem psychiatrą wieku rozwojowego, terapeutą rodzinnym, wieloletnim dyrektorem Marlborough Family Service w Londynie oraz konsultantem psychoterapii w Maudsley Hospital w Londynie. Jest jednym z czołowych liderów terapii wielorodzinnej, autorem wielu publikacji poświęconych terapii rodzin. W ostatnich latach jego zainteresowania dotyczą szczególnie procesów mentalizacji w odniesieniu do terapii rodzin i psychoterapii dzieci.

Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

Gorąco zapraszamy Państwa do udziału!

W imieniu organizatorów

Barbara Józefik

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Barbara Józefik, prof. CM UJ
Mgr Katarzyna Tomasiewicz
Lek. med., mgr Feliks Matusiak
Mgr Romualda Ulasińska
Mgr Małgorzata Wolska
Mgr Monika Janczura
Mgr Sylwia Wyczółkowska – sekretariat – e-mail: sylwiag@cm-uj.krakow.pl

Informacje organizacyjne

Koszt udziału:

Wpłata do 30go sierpnia 2016* Wpłata do 30go października 2016* Wpłata po 30tym października 2016
Uczestnicy aktualnie trwających kursów przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanych przez PTP oraz kursów specjalistycznych organizowanych przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. prof. M. Orwid oraz grupy psychoterapeutów z jednego ośrodka powyżej 4 osób 230 zł 330 zł 430 zł
Pozostałe osoby 280 zł 380 zł 480 zł
Studenci, pracownicy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM 150 zł 250 zł 350 zł

* opłata zniżkowa obowiązuje tylko pod warunkiem uiszczenia opłaty w podanym terminie

Dane do przelewu:

Fundacja Katedry Psychiarii im J.J. Haubenstocków
ul. Kopernika 21A, 31-305 Kraków
nr konta: 45 1140 1081 0000 2316 6900 1001
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, „Warsztat 10.XII.2016”

Miejsce warsztatu:

Uwaga! Zmiana miejsca warsztatu!

Warsztat odbędzie się w Auli budynku II Katedry Chorób Wewnętrznych UJCM im. Prof. Andrzeja Szczeklika, przy ul. Skawińskiej 8

Warsztat odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

Zgłoszenie udziału w warsztacie:

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię /pole wymagane/

Nazwisko /pole wymagane/

Tytuł naukowy

Zawód

Miejsce pracy

Adress do korespondencji

Numer telefonu /pole wymagane/

Email /pole wymagane/

Tytuł do zniżki, wybierz/pole wymagane/

brak zniżkiuczestnik całościowego kursu psychoterapii lub kursu systemowego realizowanego w ramach Fundacji Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków lub Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. prof. M. Orwidstudent

Proszę podać nazwisko kierownika i miejsce szkolenia

Dane do faktury
/jeśli faktura ma być wystawiona na instytucje lub własną firmę, proszę podać pełną nazwę instytucji/firmy, jej adres oraz NIP/

Opłatę w wysokości

Wniosłem/am dnia /pole wymagane/

Twoje uwagi, dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych /pole wymagane/Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Katedry Psychiatrii AM im JJ Haubenstocków. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „Warsztat metalizowanie”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.