Psychoterapia Certyfikat

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Nowa edycja szkolenia 2018/2019 - zgłoszenia on-line od maja 2018

Aktualności w skrócie

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 26.04.2017 istnieje możliwość zapisu na XIII edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Szanowni Państwo Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału konferencji Problematyka utrat w terapii rodzin i par, która odbędzie się w Krakowie […]

więcej »

Szanowni Państwo! Informujemy, iż miejsce warsztatu prosesora Ei Asena Mentalizowanie przemocy w rodzinie i foromułowanie interwencji psychoterapeutycznych wobec rodzin zagrożonych […]

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Edycja XIII. Program szkolenia podyplomowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty. Rok I i II.

Kierownictwo programu: dr hab. Barbara Józefik

Rok I

Moduł systemowy
Zajęcia w soboty od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00, Katedra Psychiatrii ul. Koprenika 21A

Warsztat 1

18.11.2017
godz. 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

Oczekiwania, integracja – dr hab. Barbara Józefik

Wykład wprowadzający – Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna
Koncepcja przywiązania

Warsztat 2

16.12.2017

Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia – wykład dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena
Wprowadzenie do genogramu – warsztat
Cykl życia rodzinnego – warsztat
Mity rodzinne

Warsztat 3

27.01.2018

Podejście transgeneracyjne
Koncepcja nieukończonej żałoby Paula – wykład – mgr Małgorzata Wolska
Lojalności i obligacje rodzinne – warsztat
Rodzina z problematyką nieukończonej żałoby – kazuistyka

Warsztat 4

23-24.02.2018

piątek, godz. 16.00 – 20.00
dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

sobota
Sruktura rodziny, podstawowe pojęcia – mgr Roma Ulasińska
Terapia strukturalna, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład
Analiza taśmy video
Kazuistyka

Warsztat 5

16-17.03.2018

piątek, godz. 16.00 – 20.00
dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

sobota, godz. 9.00 -18.00
Komunikacja w rodzinie – wykład – mgr Ryszard Izdebski
Komunikacja dysfunkcjonalna
Analiza taśmy video

Warsztat 6

07.04.2018

Podejście strategiczne w terapii rodzin
Szkoła Mediolańska – wykład Barbara Józefik
Zasady konceptualizacji problemuchniki terapii strategicznej – ćwiczenia

Warsztat 7

12.05.2018

Podejście strategiczne w terapii rodzin c.d.
Technika pytań cyrkularnych
Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną – warsztaty Roma Ulasińska

Warsztat 8

22-23.06.2018

piątek, godz. 16.00 – 20.00
symulowana terapia – ćwiczenia dr Grzegorz Iniewicz

sobota
Koncepcja Helma Stierlina – mgr Magdalena Pozarzycka
Kryzys dojrzewania, zaburzenia depresyjne – dr Krzysztof Szwajca

Warsztat 9

15.09.2018

Budowanie przymierza w terapii rodzin – mgr Piotr Kasprzyk, mgr Katarzyna Ślęzak

Warsztat 10

27.10.2018

Terapia małżeńska – mgr M. Wolska
Budowanie przymierza w terapii par

Warsztat 11

17.11.2018

Team reflektujący
Podejście narracyjne – dr hab. Barbara Józefik

Warsztat 12

15.12.2018

godz. 09.00 – 12.00
Praca z rodzinami społecznie dysfunkcjonalnymi – mgr Ewa Domagalska Kurdziel

godz. 13.00 – 16.00
Praca z rodzina pacjenta psychotycznego w wieku rozwojowym – dr Kinga Widelska

godz. 16.00 – 18.00
Model leczenia dorosłego pacjenta psychotycznego: perspektywa psychiatrii środowiskowej – mgr Olga Chojnacka

Warsztat 13

18-19.01.2019

piątek, godz. 16.00 – 20.00
symulowana terapia – dr Grzegorz Iniewicz

sobota
PTSD – dr Krzysztof Szwajca 10 godz.

Warsztat 14

16.02.2019

Praca z rodziną z problemem adopcji – mgr Roma Ulasińska