Nowy kurs

EDYCJA X

PROGRAM SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY.

Szkolenie systemowo-psychodynamiczne – podejście zintegrowane

Kierownictwo programu: dr hab. Barbara Józefik
Konsultacja merytoryczna programu: prof. dr hab. Jacek Bomba

Moduł systemowy
Zajęcia w soboty od 9. 00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00,
Katedra Psychiatrii ul. Koprenika 21A

Aby zgłosić swój udział, wypełnij formularz on-line!

ROK I

Warsztat 1, termin: 15 luty 2014
godz. 9 .00 – 13.00 14.00 -18.00

Oczekiwania, integracja – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Wykład wprowadzający – Psychoterapia we współczesnej psychiatrii – dr hab. Barbara Józefik
Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna
Rozwój terapii rodzin

Warsztat 2, termin: 8.03. 2014

Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia- wykład dr hab. n. hum. Barbara
Józefik

Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena
Wprowadzenie do genogramu – warsztat
Cykl życia rodzinnego – warsztat
Mity rodzinne

Warsztat 3, termin: 12. 04.2014

Podejście transgeneracyjne
Koncepcja nieukończonej żałoby Paula – wykład – mgr Małgorzata Wolska
Lojalności i obligacje rodzinne – warsztat
Rodzina z problematyka nieukończonej żałoby – kazuistyka

Warsztat 4, termin: 16 – 17. 05 .2014

piątek godzina 16.00 – 20.00
dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

Sobota
Komunikacja w rodzinie- wykład – mgr Ryszard Izdebski
Komunikacja dysfunkcjonalna
Analiza taśmy video

Warsztat 5, termin: 20 – 21. 06. 2014

piątek godzina 16.00 – 20.00
dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

sobota
sobota 9.00 – 18.00
Sruktura rodziny, podstawowe pojęcia – mgr Roma Ulasińska
Terapia strukturalna, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład
Analiza taśmy video
Kazuistyka

Warsztat 6, termin: 27. 09.2014

Podejście strategiczne w terapii rodzin
Szkoła Mediolańska – wykład Barbara Józefik
Zasady konceptualizacji problemuchniki terapii strategicznej – ćwiczenia

Warsztat 7, termin: 4. 10. 2014

Podejście strategiczne w terapii rodzin c.d.
Technika pytań cyrkularnych
Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną – warsztaty Roma Ulasińska.

Warsztat 8, termin: 15. 11.2014

Kryzys dojrzewania, zaburzenia depresyjne – Prof. Jacek Bomba
Koncepcja Helma Stierlina – mgr Wanda Szaszkiewicz

Warsztat 9, termin: 12 – 13. 12.2014

piątek godzina 16.00 – 20.00
symulowana terapia – dr Grzegorz Iniewicz

sobota
Praca z rodzinami społecznie dysfunkcjonalnymi – mgr Ewa Domagalska Kurdziel 4 godziny 9-13.00.
Praca z rodzina pacjenta psychotycznego – dr Kinga Widelska – 4 godz. 14-18.00.

Warsztat 10, termin: 17.01. 2015

Team reflektujący
Podejście narracyjne dr hab. Barbara Józefik

Warsztat 11., termin: 7. 02. 2015
Terapia małżeńska – mgr M. Wolska

Warsztat 12, termin: 20-21.03 2015

piątek godzina 16.00 – 20.00
symulowana terapia – dr Grzegorz Iniewicz

sobota
PTSD – dr Krzysztof Szwajca 10 godz.

Warsztat 13, termin: 18.04.2015
Praca z rodziną z problemem adopcji – mgr Roma Ulasińska

Aby zgłosić swój udział, wypełnij formularz on-line!

Archiwalne edycje

EDYCJA IX
PROGRAM SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

Kierownictwo programu: dr hab. Barbara Józefik
Koordynator części psychodynamicznej: dr Piotr Drozdowski, dr Adam Curyło
Konsultacja merytoryczna: prof. Jacek Bomba. Maria Orwid,
W opracowaniu programu brała udział prof. Maria Orwid

Część I Terapia Systemowa
Zajęcia w soboty od 9. 00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00,
Katedra Psychiatrii ul. Koprenika 21A

ROK I

Warsztat 1 6.10.2012
godz. 9 .00 – 13.00 14.00 -18.00

Oczekiwania, integracja – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Wykład wprowadzający – Psychoterapia we współczesnej psychiatrii – dr hab. Barbara Józefik
Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna
Rozwój terapii rodzin

Warsztat 2 10.11.2012
Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia- wykład dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena
Wprowadzenie do genogramu – warsztat
Cykl życia rodzinnego – warsztat
Mity rodzinne

Warsztat 3 8.12.2012
Podejście transgeneracyjne
Koncepcja nieukończonej żałoby Paula – wykład – mgr Małgorzata Wolska
Lojalności i obligacje rodzinne – warsztat
Rodzina z problematyka nieukończonej żałoby – kazuistyka

Warsztat 4 18 (piątek) 19 (sobota).01.2013
piątek godzina 16.00 – 20.00
dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

Sobota
Komunikacja w rodzinie- wykład – mgr Ryszard Izdebski
Komunikacja dysfunkcjonalna
Analiza taśmy video

Warsztat 15 (piątek) 16(sobota).02.2013
piątek godzina 16.00 – 20.00
dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

sobota
sobota 9.00 – 18.00
Sruktura rodziny, podstawowe pojęcia – mgr Roma Ulasińska
Terapia strukturalna, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład
Analiza taśmy video
Kazuistyka

Warsztat 7 03.2013
Kryzys dojrzewania, zaburzenia depresyjne – Prof. Jacek Bomba
Koncepcja Stierlina – mgr Wanda Szaszkiewicz

Warsztat 8 13.04 2013
Podejście strategiczne w terapii rodzin
Szkoła Mediolańska – wykład Barbara Józefik
Zasady konceptualizacji problemu
Techniki terapii strategicznej – ćwiczenia

Warsztat 9 18.05.2013
Podejście strategiczne w terapii rodzin c.d.
Technika pytań cyrkularnych
Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną – warsztaty Roma Ulasińska.

Warsztat 10 15.06.2013
piątek godzina 16.00 – 20.00
symulowana terapia – dr Grzegorz Iniewicz

sobota
Praca z rodzinami społecznie dysfunkcjonalnymi – mgr Ewa Domagalska Kurdziel 4 godziny 9-13
Praca z rodzina pacjenta psychotycznego – dr Kinga Widelska – 4 godz. 14-18