Psychoterapia Certyfikat

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoszenia on-line: KWIECIEŃ 2019

Aktualności w skrócie

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Osoby zainteresowane problematyką zaburzeń odżywania z zadowoleniem powinny przyjąć ukazanie się dwóch pozycji, wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które podejmują […]

więcej »

Podejście systemowo-psychodynamiczne. Psychoterapia zintegrowana.

Szkolenie zostało atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP w 1998 roku jako tzw. szkolenie całościowe, spełniające kryteria programowe i godzinowe przewidziane dla kursów przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty w zakresie teorii, doświadczeń własnych i umiejętności praktycznych.

Kierownik szkolenia: prof. dr hab. Barbara Józefik
Konsultacja merytoryczna programu szkolenia: prof. dr hab. Jacek Bomba
W opracowaniu programu szkolenia uczestniczyła prof. dr hab. Maria Orwid i dr Piotr Drozdowski

Zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ

 • prof. dr hab. Jacek Bomba

  prof. dr hab. Jacek Bomba

  Specjalista psychiatria, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ CM). Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

  Zainteresowania badawcze: psychopatologia dorastania i depresja młodzieńcza.

  Autor publikacji naukowych dotyczących psychopatologii dorastania, depresji młodzieńczej, psychoterapii, podejścia integracyjnego w psychiatrii, rozwoju seksualnego, etyki i praw człowieka w psychiatrii. M.in. autor i współautor książek „Rozwój a zdrowie psychiczne” w Domowym Poradniku Medycznym PZWL pod red Kazmierza Janickiego, z Dorotą Terakowską: „Być Rodziną”, WL, z Katarzyną Janowską: „Kim jesteśmy, czyli o seksie”, WL, tłumacz książki Kennetha Clarka „Akt. Studium idealnej formy” na język polski.

  Współzałożyciel i prezes Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków, członek Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Współzałożyciel Polsko – Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego i jego aktualny przewodniczący.

  Prowadzi dydaktykę przed i podyplomową z psychiatrii i psychoterapii. Współautor, razem z mgr Kazimierzem Bierzyńskiem, szkolenia dla przyszłych superwizorów psychoterapii, połączonego z oceną ich kompetencji.

 • dr hab. n. med. Barbara Józefik

  prof. dr hab. Barbara Józefik

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Kierownik Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki, kierownik Ambulatorium Terapii Rodzin OKDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

  Zainteresowania badawcze: psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej, problematyka gender.

  Autorka i współautorka ponad 120 publikacji, w tym prac monograficznych: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej (redaktor wspólnie z G. Iniewiczem), Terapia Rodzin a perspektywa feministyczna (redaktor wspólnie z B. de Barbaro), Ewolucja myślenia systemowego (redaktor wspólnie z L. Górniakiem).

  Członkini międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Association i European Family Therapy Association, organizatorka wielu konferencji naukowych, współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i jej aktualna przewodnicząca, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid.

  Kierowniczka szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin oraz podstawowych umiejętności terapeutycznych dla lekarzy, psychologów, pedagogów, asystentów społecznych. Współautorka i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

 • mgr Wanda Szaszkiewicz

  mgr Wanda Szaszkiewicz

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Konsultant wojewódzki w zakresie psychologii klinicznej. Terapeuta rodzinny Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha. Kieruje Centrum Psychoterapii s.c. w Krakowie.

  Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, terapia rodzin, osoba psychoterapeuty, problematyka przemocy fizycznej i seksualnej.

  Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, problematyki przemocy i wykorzystania seksualnego, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, superwizje indywidualne i grupowe oraz zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SP PTP „Psychoterapia”. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

 • mgr Małgorzata Wolska

  mgr Małgorzata Wolska

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Redaktorka kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP.

  Zainteresowania: psychoterapia, terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży, problematyka zaburzeń odżywiania się.

  Autorka oraz współautorka publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się.

  Koordynuje szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Współpracuje z różnymi ośrodkami prowadzącymi szkolenia całościowe, przeznaczone dla kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty; prowadzi zajęcia teoretyczne i superwizje. Były skarbnik w Zarządzie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i współorganizatorka wielu konferencji naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

 • mgr Roma Ulasińska

  mgr Roma Ulasińska

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.

  Członkini Zarządu Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid.

  Autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych dziedziny psychoterapii dzieci, Młodzieży, Rodzin oraz problematyki zaburzeń odżywiania, problematyki adopcji.
  Członkini krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

  Ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Pracuje także jako trener i konsultant zarządzania oraz zajmuje się diagnozą potencjału pracowników. Brała udział w wielu szkoleniach i stażach w kraju i za granicą.

 • mgr Ryszard Izdebski

  mgr Ryszard Izdebski

  Pedagog, specjalista psycholog kliniczny,certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.

  Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia „Siemacha”, członek Zarządu Stowarzyszenia „Siemacha”. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin, w tym rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą, a także prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prowadzeniu grup Balinta oraz warsztatów i treningów. Posiada rekomendacje do szkolenia psychologów, pedagogów i nauczycieli wydane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Odbył staże szkolenia i szkolenia w licznych placówkach polskich i zagranicznych. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 • dr n. med. Bartosz Treger

  dr n. med. Bartosz Treger

  Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracuje w Zespole Leczenia domowego Oddzialu Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

  W swojej pracy wykorzystuje narzędzia psychoterapii psychodynamicznej oraz systemowej w paradygmacie medycznym w pracy z pacjentami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.

  Autor artykułów z zakresu psychoterapii i psychiatrii, prac naukowych, referatów oraz wystąpień wygłoszonych na konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Prowadzi szkolenia przed i podyplomowe z zakresu psychiatrii, psychoterapii oraz pracy z pacjentem dziecięco-młodzieżowym.

 • mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

  mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

  Pedagog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 (szkoła szpitalna). Członkini Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Superwizorka Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łańcucie oraz Krakowskich Instytutów Psychoterapii. Superwizorka pedagogów i psychologów pracujących w Dziennych Ośrodkach Socjoterapii oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka (w ramach Stowarzyszenia „U Siemachy”) i Zespołu Ośrodka dla ofiar przemocy. Prowadzi seminaria i wykłady z zakresu psychiatrii i psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin na studiach podyplomowych CMKP UJ w zakresie podstaw oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym.

  Udział w programach naukowych: Epidemiologiczne badanie depresji u dzieci i adolescentów w Krakowie; Program Judaica – Psychospołeczny wpływ Holocaustu na ocalonych pochodzenia żydowskiego; Epidemiologiczne badania zaburzeń odżywiania u młodzieży w Krakowie. Aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.

 • dr n. med. Krzysztof Szwajca

  dr n. med. Krzysztof Szwajca

  Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Association for Psychotherapy. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, w Zespole Leczenia Domowego. Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii O/I Stowarzyszenia „Siemacha”, pełni także nadzór merytoryczny nad Centrum Psychoterapii Rodzin w Radomiu. W przeszłości współtworzył i kierował dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

  Autor prac z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, psychiatrii posttraumatycznej. Prowadzi szkolenia przed i podyplomowe z zakresu psychiatrii, psychoterapii oraz pracy z klientem dziecięco-młodzieżowym.

 • dr n. med. Maciej Pilecki

  dr n. med. Maciej Pilecki

  Dr n. med. Maciej Pilecki, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, lider grup Balinta STB, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy EAP.

  Pełniący obowiązki Kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Kierownik szkoleń podyplomowych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie Psychiatrii.

  Autor wielu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

Zespół Oddziału Psychiatrii Psychodynamicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 • lek. med. Adam Curyło

  lek. med. Adam Curyło – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Jedzenia Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM; posiada wieloletnie doświadczanie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz superwizji.

  Autor publikacji dotyczących problematyk nerwic i zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania.

  Prowadzi szkolenia przed i podyplomowe z zakresu psychiatrii dorosłych i psychoterapii.

 • mgr Teresa Żuchowicz

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapie indywidualna i grupową w Oddziale Leczenia Zaburzeń Jedzenia Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM.

  Autorka publikacji dotyczących problematyk nerwic i zaburzeń osobowości.

  Prowadzi szkolenia z zakresu psychiatrii dorosłych, psychoterapii, zaburzeń osobowości, między innymi w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im J.J. Haubenstocków. Posiada wieloletnie doświadczanie w pracy psychoterapeutycznej i superwizyjnej.

 • mgr Agata Michalec

  Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania w podejściu psychodynamicznym.

 • mgr Katarzyna Uberna

  Pracuje jako psychoterapeuta od 20 lat w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Ukończyła licencjat z pielęgniarstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentami z rozpoznaniem nerwic i zaburzeń osobowości.

Osoby współpracujące

 • mgr Magdalana Sariusz-Skąpska

  Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Superwizorka–dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, certyfikowana psychoterapeutka Poznawczo-Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), akredytowana terapeutka The British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) w Wielkiej Brytanii, posiada certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Długoletni pracownik Oddziału Leczenia Depresji Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie, współtwórca i superwizor Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSNA w Krakowie.

  Zainteresowania: terapia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), praca z traumą i specjalistyczna terapia zespołu stresu pourazowego, zaburzenia osobowości.

 • mgr Zofia Pierzchała

  Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy, EAGT – European Association for Gestalt Therapy, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ITG-PSPP – Instytutu Terapii Gestalt – krakowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, superwizorka psychoterapii i treningu psychologicznego PTP, ITG-PSPP, trenerka treningu psychologicznego (PTP, ITG-PSPP). Współtworzyła Instytut Terapii Gestalt (1989-2001), a następnie w 2001 r. utworzyła Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, którego jest dyrektorem.

  Od wielu lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest nauczycielem zawodu i superwizorem treningu psychologicznego i psychoterapii.

 • dr n. med. Mariusz Furgał

  Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin.

  Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i rodzinna, badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami zaburzeń psychosomatycznych. Autor programów badawczych i wielu publikacji z tego obszaru.

  Sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Prowadzi dydaktykę przeddyplomową z psychiatrii, szkolenia z zakresu psychoterapii na całościowych podyplomowych szkoleniach atestowanych przez SNP PTP i SNTR PTP oraz kursy dla lekarzy rodzinnych.

 • mgr Kazimierz Bierzyński

  Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Psychoterapia”, redaktor naczelny „Psychoterapii”, członek Komitetu Redakcyjno – Wydawniczego PTP. Od wielu lat członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii a także przez jedną kadencję przewodniczący SNP PTP.

  Autor i współautor wielu publikacji dotyczących problematyki psychoterapii i badań nad procesem psychoterapii. Jego zainteresowania to dialog psychoterapeutyczny, psychoterapia dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

  Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii na całościowych podyplomowych szkoleniach atestowanych przez SNP PTP i SNTR PTP, superwizje indywidualne, grupowe oraz szkolenia w zakresie superwizji superwizji a także zajęcia w CMKP UJ dla specjalizujących się z psychiatrii i psychologii klinicznej. Współautor, razem z Prof. dr hab. med. Jackiem Bombą, szkolenia dla przyszłych superwizorów psychoterapii, połączonego z oceną ich kompetencji,
  Współzałożyciel Psychodrama Institut fur Europa, pierwszy przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej Psychodrama, z której powstał Polski Instytut Psychodramy. Współzałożyciel Polsko – Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego i członek Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

 • mgr Justyna Nęcka

  Psycholożka kliniczna z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i psychoterapeutycznym, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, analityczka grupowa, superwizorka psychoterapii i szkoleniowa analityczka grupowa Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.

  Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej oraz szkołach psychoterapii.

 • mgr Edyta Trzos-Słomka

  Psycholożka, psychoterapeutka z 18-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej, analityczka grupowa.
  Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie.

 • dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz

  Psycholog, specjalista psycholog kliniczny,psychoterapeuta, superwizor, w trakcie specjalizacji z sekuologii. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracownik Uniwersytetu SWPS.
  Autor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii i etiologii zaburzeń emocjonalnych.
  Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania.Od teorii do praktyki klinicznej” (wspólnie z B. Józefik), „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” (wspólnie z M.Mijas), „Wprowadzenie do psychologii LGBT” (wspólnie z M.Mijas i B.Grabskim), autor monografii „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.